Smart (สมาร์ท)

ในปัจจุบันนี้เราจะได้ยินคำว่า Smart นำหน้าคำนามมากขึ้น เช่น Smart Phone, Smart TV, Smart Watch, Smart Car,Smart LED, Smart Card, Smart City, Smart Nation, Smart Government, Smart Document, Smart Hospital, Smart Health Care, Smart Home, Smart Industrial, Smart Farm, Smart School, Smart Environment, Smart People, Smart Library, Smart Museum, Smart …

เมื่อปี 2004 เราเริ่มจะพยายามนำ computer และ digital มาใช้งานอำนวยความสะดวก และบริหารงาน ช่วงนั้นเราจะใช้ e- นำหน้าคำนาม เช่น e-Government e-Industrial e-Agriculture e-Education e-Health e-Banking e-Cash e-… และมีการนำร่อง ICT City  ร้อยแก่นสารสินธิ์ ต่อมาก็มี Chiangmai ICT City Phuket ICT City Bangkok ICT City Korat ICT City

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราเริ่มกลับมาใหม่ พยายามชูประเด็น digital economy เลยมีการกำหนด Thailand 4.0 Industrial 4.0 และมีการตั้งงบมากมายเพื่อทำกิจกรรมด้านนี้ และก็มีคำว่า Smart City Smart Government Smart Industrial Smart… ตามมาอีกหมากมาย

smart

Smart แปลว่าฉลาด อัจฉริยะ หรือคนไทยมักชอบนำมาใช้ดูดี ดูภูมิฐาน ดูสวยงาม ดูเนี๊ยบ เป็นต้น แต่ถ้ามามองในทาง Computer นั้นการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีคำว่า Smart นำหน้านั้น คือการมี Software OS(Operating System) ระบบปฏิบัติการมาคอยควบคุมจัดการทรัพยากรต่างๆในเครื่อง พร้อมด้วย Application ต่างๆที่ชาญฉลาดต่างๆ มี Sensor I/O ต่างๆเพิ่มขึ้นมากมาย เช่น กล้อง TouchScreen GPS G-Sensor และมี Network Internet เพื่อสื่อสารจากส่วนกลาง และเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังอื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลมากมาย สื่อสารระหว่างมนุษย์-มนุษย์ผ่านเครื่องมือดังกล่าว

Advertisements

About NanoSoftTech

NanoSoftTech
This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s